Dinamització de grups

Acompanyament a grups de persones adultes que treballen conjuntament.

Els grups naturals i els artificials tenen necessitats o inquietuts específiques que cal atendre.

Es parteix d’una primera entrevista per emmarcar la situació i la possibilitat d’abordar-ho. 

La mirada tècnica preten construir un espai on poder explorar les millores possibles per al grup.

Anàlisi de les necessitats i objectius segons la demanda del qui sol·licita el servei i les circumstàncies de cada situació i grup concret.

Disseny d’una sessió des de  dues o tres hores fins a jornades, esdeveniments o cicles de diferents sessions.

Sol·licita informació i valoració de les possibilitats sense compromís

Treball en equip​

 • Comunicació efectiva
  • Escolta activa
  • Assertivitat
 • Teixit relacional.
  • Cohesió i confiança
  • Diversitat
  • Relacions de poder
  • Gestió de conflictes

Atenció a la individualitat

 • Atenció focalitzada.
  • Gestió de l’estrès.
  • Motivació i recursos propis.
 • Creativitat
  • Imaginació
  • Explorar processos creatius