Psicoterapia individual

La psicoteràpia es realitza en un espai neutre on desenvolupar les sessions individuals.

Les primeres sessions ens guiaran en l’observació i anàlisi del què passa i de quina manera, en un espai d’escolta i confidencialitat.

 

A partir dels objectius plantejats, acordarem l’estratègia que permeti reduir el malestar sentit.

El plantejament és un procés breu, d’unes 10 o 15 sessions. Depenent de la problemàtica pot allargar-se o establir punts de partida per altres processos. 

 

Conjuntament establirem un pla d’acció per enfortir o restablir els recursos existents i descobrir quins són els aspectes que els bloquegen.

La interferència en el benestar integral de la persona pot restablir-se a partir de diferents eines i tècniques que es proposen.

 

La reaparició del problema es treballa a partir de la proposta de diferents tasques i exercicis durant i entre les sessions.

Serà possible també realitzar sessions de seguiment en el cas que la persona ho sol·liciti.

 

Per a qui?

Què és la psicoteràpia integradora?

Model de psicoteràpia que adopta teories o postulats de més d’un model. Es pretén aprofitar la rica diversitat actual i la varietat de perspectives existents.

Personalment destaco a continuació alguns dels elements claus que es troben a la base del procés terapèutic i com es tradueixen a la pràctica:

 

 1. Cada persona construeix la seva pròpia realitat i per tant, des del punt de vista clínic, cal explorar de manera activa la experiència del pacient i la construcció de significats.

2. El procés terapèutic es centra en la particularitat de la persona  (perfil de personalitat, simptomatologia sentida,sistemes relacionals…)

 

 

3. La integració teòrica fomenta un context cooperatiu orientat a integrar diversos coneixements metodològics , tècnics i instrumentals. 

En les sessions s’empren tècniques diverses ajustades a la situació problemàtica i les característiques de la persona (cognitives, conductuals, narratives…). 

Sovint es suggereixen tasques o pautes entre sessions per tal d’afiançar el procès.

4. Per tal d’entendre què és el que es necessita per canviar una situació problemàtica o que es preten canviar, atenc els diferents nivells de la persona: cognitius, afectius, fisiològics i conductuals, així com també els aspectes relacionals i socials.

La persona té un rol actiu. La seva implicació i motivació, entesa com a procés que evoluciona al llarg de la psicoteràpia, és fonamental.

5. És clau l‘aliança establerta entre pacient i terapeuta, que parteix de l’escolta activa, autenticitat i empatia per part del terapeuta per tal d’avançar en el procès terapèutic.

L’atenció especial que mereix la relació terapèutica permet generar un espai en el que la persona pot reconèixer la seva situació actual en un marc de seguretat i sense por al judici.