¿Quién soy?

ANNA CAMPOS TOMAS 

PSICOTERAPEUTA INTEGRADORA

PSICÓLOGA COLEGIADA 26.189

Des de hace más de 10 años aprendiendo de la dinamización de gruposa, de personas y de los procesos relacionales que se desprenden. 

Desde que inicié los estudios de psicología, emerge en mi una gran curiosidad sobre las relaciones humanas y la gestión de sus conflictos. Por este motivo, me he nutrido a través de formaciones diverses en diferentes ámbitos, especialmente en la psicología, intervención social y la mediación comunitaria.

El trabajo vivencial en contextos diversos y diferentes grupos me ha permitido poner en práctica diversas herramientas y técnicas.

Posteriormente he profundizado en el acompañamiento psicoterapéutico, para así poder desarrollar un acompañamiento consciente, teniendo en cuenta especialmente la idiosincracia de la persona.

La formación constante y el autoaprendizaje hacen que admire cada dia más la dedicación al acompañamiento psicoterapéutico individual.

Te invito a escribirme para explicarme más, aclarar dudas, plantear preguntar o consultar disponibilidad.

Per si vols saber més sobre la meva experiència professional i acadèmica, pots llegir un breu resum del meu CV a continuació:

Psicòloga col·legiada 26.189 al Col.legi Oficial de Psicologia de Catalunya .

Màster en psicoteràpia integradora a l’Institut Mensalus

Pràctiques al mateix centre: coteràpia i teràpia individual amb adults.

Grau en psicologia a la Universitat de Barcelona.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Psicoteràpia adults.

 • Sessions individuals amb adults.

Adolescents i joves en risc d’exclusió social.

 • Exploració de necessitats individuals i grupals.
 • Intervenció directa. Creació d’activitats i tallers relacionats amb:
 • Promoció d’habilitats comunicatives i socials.
 • Prevenció de conductes de risc
 • Recursos per enfortir els recursos personals

Espai públic. Mediació comunitària.

 • Obervació activa dels espais públics. Detecció conflcites latents.
 • Intervenció directa: facilitació del diàleg intercultural, mediació en conflictes.
 • Creació d’activitats a l’aire lliure per a la promoció de la convivència.

Infància des de 0 fins a 12 anys.

 • Dinamització sessions participatives. Promoció del debat i la reflexió, la presa de decisions i la consciència social.
 • Sessions de psicomotricitat amb infants de 3 a 5 anys.
 • Dinamització activitats de lleure. Creació eixos temàtics i activitats relacionades.
 • Promoció de la salut.
 • Promoció de l’oci saludable, creació de jocs i dinàmiques per a l’enfortiment de grups i prevenció de conductes violentes o disruptives.

Adults amb diversitat funcional.

 • Acompanyament a sortides i períodes vacacionals.
 • Foment de l’autonomia: desplaçament, hàbits alimentaris i higiènics.
 • Creació de tallers per a l’estimulació cognitiva i motora.

Experiència diversa en l’àmbit de la intervenció social i en àmbits d’educació no formal.