Quien soy

ANNA CAMPOS TOMAS 

PSICOTERAPEUTA INTEGRADORA

PSICÒLOGA COL·LEGIADA 26189

Des de fa més de 10 anys aprenent de la dinamització de grups, de persones i dels 

Des de que vaig iniciar els estudis de psicologia, emergeix una gran curiositat sobre les relacions humanes i la gestió dels seus conflictes. Per això, m’he nodrit a través de formacions diverses en l’àmbit de la intervenció social i la mediació comunitària. El treball vivencial en contextos diversos i diferents grups m’ha permès posar en pràctica diferents eines i tècniques.

La formació constant i l’autoaprenentatge fan que admiri cada dia més la dedicació a l’acompanyament psicoterapèutic individual.

T’invito a escriure’m per explicar-me més i consultar disponibilitat. També et llegiré si vols fer suggeriments, reflexions o debats.

Per si vols saber més sobre la meva experiència professional i acadèmica, pots llegir un breu resum del meu CV a continuació:

Psicòloga col·legiada 26.189 al Col.legi Oficial de Psicologia de Catalunya .

Màster en psicoteràpia integradora a l’Institut Mensalus. Pràctiques al mateix centre: coteràpia i teràpia individual amb adults.

Grau en psicologia a la Universitat de Barcelona.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Psicoteràpia adults.

 • Sessions individuals amb adults.

Adolescents i joves en risc d’exclusió social.

 • Exploració de necessitats individuals i grupals.
 • Intervenció directa. Creació d’activitats i tallers
 • Promoció d’habilitats comunicatives i socials.
 • Empoderament personal i col·lectiu.
 • Prevenció de conductes de risc
 • Recursos per enfortir els recursos personals

Espai públic. Mediació comunitària.

 • Obervació activa dels espais públics. Detecció conflcites latents.
 • Intervenció directa: facilitació del diàleg intercultural, mediació en conflictes.
 • Creació d’activitats a l’aire lliure per a la promoció de la convivència.

Infància des de 0 fins a 12 anys.

 • Dinamització sessions participatives. Promoció del debat i la reflexió, la presa de decisions i la consciència social.
 • Sessions de psicomotricitat amb infants de 3 a 5 anys.
 • Dinamització activitats de lleure
 • Creació eixos temàtics i activitats relacionades.
 • Promoció de la salut.
 • Promoció de l’oci saludable, creació de jocs i dinàmiques per a l’enfortiment de grups i prevenció de conductes violentes o disruptives.

Adults amb diversitat funcional.

 • Acompanyament a sortides i períodes vacacionals.
 • Foment de l’autonomia: desplaçament, hàbits alimentaris i higiènics.
 • Creació de tallers per a l’estimulació cognitiva i motora.

Experiència diversa en l’àmbit de la intervenció social.